KEÇİNƏCƏK

is. Güzəran, dolanacaq. Keçinəcəyin necədir?
KEÇİNDİRMƏK
KEÇİNMƏ₂

Digər lüğətlərdə