KİÇİKLƏŞMƏ

Kiçikləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİÇİKLƏŞMƏ balacalaşma — xırdalaşma
KİÇİKLƏNMƏK
KİÇİKLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə