KİÇİKRAQ

müq. dər. köhn. Bir qədər kiçik.
KİÇİKLİK
KİÇİKTƏHƏR

Digər lüğətlərdə