KİÇİLƏN

f.sif. riyaz. Sonsuz miqdarda çıxılan rəqəm; azalan.
KİÇİLDİLMƏK
KİÇİLMƏ

Digər lüğətlərdə