KİÇİLDİLMƏ

Kiçildilmək”dən f.is.
KİÇİLDİCİ
KİÇİLDİLMƏK

Digər lüğətlərdə