KİBRLƏNMƏ

Kibrlənmək”dən f.is.
KİBRLƏ
KİBRLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə