KİCƏMƏK

f. Öcəşmək, sataşmaq.
[Məşədi İmamqulu:] Ədə, bəlkə darvazanın qabağında uşaqlarla kicədin, orada düşdü? Çəmənzəminli.

KİCƏMƏ
KİÇİCİK

Digər lüğətlərdə