KİFAYƏTLƏNDİRMƏ

Kifayətləndirmək” dən. f.is.
KİFAYƏTLƏNDİRİCİ
KİFAYƏTLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə