KİFAYƏTLƏNDİRMƏK

f. Razı salmaq, qane etmək, təmin etmək.
KİFAYƏTLƏNDİRMƏ
KİFAYƏTLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə