KİFAYƏTLƏNMƏ

Kifayətlənmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİFAYƏTLƏNMƏ qənaətlənmə
KİFAYƏTLƏNDİRMƏK
KİFAYƏTLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə