KİFAYƏTSİZLİK

is. Ehtiyacı ödəməmə, çatışmama, kifayət etməmə.
KİFAYƏTSİZ
KİFİR

Digər lüğətlərdə