KİFİRLƏŞMƏ

Kifirləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİFİRLƏŞMƏ çirkinləşmə — eybəcərləşmə
KİFİRLƏNMƏK
KİFİRLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə