KİFLƏNMƏ

Kiflənmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİFLƏNMƏ cənglənmə — barlanma
KİFİRLİK
KİFLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə