KİFLƏTMƏ

Kiflətmək”dən f.is.
KİFLƏNMİŞ
KİFLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə