KİFSİMƏK

bax kiflənmək.
Belə vaxtlarda idarənin pəncərələri açılır, kifsimiş kağız qoxusu küçəyə yayılırdı. Mir Cəlal.

KİFSİMƏ
KİFSİNMƏ

Digər lüğətlərdə