KİLİDLƏNMƏK

məch.
1. Kilid vurulmaq, kilidlə bağlanmaq. Qapı kilidlənmişdi.
– Evin qapısı dışarıdan kilidlənmişdi. M.Hüseyn.

2. məc. Bərk, möhkəm qapanmaq; açılmamaq. Göz qapaqları kilidlənmək.
– …[Mehribanın] dişləri kilidlənmiş, əl-ayağı quruyub əsdiyi halda qorxunc və vəhşi bir səslə çığırırdı. S.Hüseyn.
İdrak da boğular, söz də, sənət də; Ağıl kilidlənər dildə, dodaqda; Azadlıq olmayan bir məmləkətdə; Nadan başda gəzər, aqil ayaqda. B.Vahabzadə.

3. məc. Bağlanmaq, tutulmaq.
Qurtuluş yolları kilidləndi bax… R.Rza.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİLİDLƏNMƏK KİLİDLƏNMƏK, BAĞLANMAQ, QIFILLANMAQ

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KİLİDLƏNMƏK KİLİDLƏNMƏK – AÇILMAQ Dili kilidləndi (Ə.Vəliyev); Əhmədin boğazı açıldı, dili söz tutdu (Ə.Vəliyev)
KİLİDLƏNMƏ
KİLİDLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə