KİLİMÇİ

is. Kilim toxuyan və ya satan adam.
KİLİMÇƏ
KİLİMÇİLİK

Digər lüğətlərdə