KİLKƏSAÇ

sif. Saçı kilkəli, pırtlaşıq. Kilkəsaç uşaq. Kilkəsaç qız.
KİLKƏLİ
KİLKƏŞİK

Digər lüğətlərdə