Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • Ğ

  ə. 1) ərəb əlifbasının 19-cu, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 22-ci hərfi; əbcəd hesabında 1000 rəqəmini ifadə edir; 2) bax Q2

  Tam oxu »
 • ĞEYN

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • H

  H1 ə. ərəb əlifbasının 6-cı, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 8-ci hərfi; əbcəd hesabında 8 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • HA

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. Hayi-həvvəz «ha» hərfinin «he» hərfindən fərqləndirilməsi üçün əbcəd qrupuna müvafiq tərzdə obr

  Tam oxu »
 • HABİT

  ə. aşağıya düşən, enən

  Tam oxu »
 • HACAT

  ə. «hacət» c. 1) ehtiyaclar; 2) əşyalar

  Tam oxu »
 • HACC

  ə. bax hacı

  Tam oxu »
 • HACCƏ

  ə. həccə getmiş, hacı qadın // hacıxanım

  Tam oxu »
 • HACCÜLHƏRƏMEYN

  ə. Məkkə və Mədinəni ziyarət etmiş hacı

  Tam oxu »
 • HACƏ

  HACƏ(T) ə. 1) ehtiyac; 2) əşya

  Tam oxu »
 • HACƏT

  HACƏ(T) ə. 1) ehtiyac; 2) əşya

  Tam oxu »
 • HACƏTGAH

  HACƏTGAH, HACƏTGƏH ə. və f. ehtiyac yeri, lazım olan yer; 2) bax hacətxanə

  Tam oxu »
 • HACƏTGƏH

  HACƏTGAH, HACƏTGƏH ə. və f. ehtiyac yeri, lazım olan yer; 2) bax hacətxanə

  Tam oxu »
 • HACƏTXANƏ

  ə. və f. ayaqyolu

  Tam oxu »
 • HACƏTMƏND

  ə. və f. 1) möhtac, ehtiyacı olan; 2) kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • HACI

  ə. Məkkəni ziyarət etmiş adama verilən ad

  Tam oxu »
 • HACİB

  HACİB1 ə. 1) qapıçı; 2) orta əsrlərdə Şərq hökmdarlarının vəziri. HACİB2 ə. örtük, pərdə, şirma. HACİB3 ə

  Tam oxu »
 • HACİBEYN

  ə. qaşlar (iki qaş)

  Tam oxu »
 • HACİZ

  ə. 1) ayıran, edən; 2) bəzi bədən üzvlərini birbirindən ayıran pərdə

  Tam oxu »
 • HADD

  ə. 1) ucu şiş; 2) iti, kəskin, kəsici; 3) m. sərt, çox təsirli

  Tam oxu »
 • HADDƏ

  ə. 1) metaldan məftil düzəltmək üçün alət; 2) m. əsaslı surətdə yoxlama

  Tam oxu »
 • HADİ

  ə. 1) doğru yol göstərən, düz yola çağıran; 2) bələdçi, ləpirçi

  Tam oxu »
 • HADİ ƏŞƏR

  ə. on birinci

  Tam oxu »
 • HADİM

  ə. yıxan, dağıdan, viran edən

  Tam oxu »
 • HADİS

  ə. 1) sonradan üzə çıxan, peyda olan; 2) baş verən, üz verən

  Tam oxu »
 • HADİSƏ

  ə. əhvalat, macəra, vaqiə

  Tam oxu »
 • HAFİZ

  ə. 1) saxlayan, qoruyan; 2) Quranı əzbər bilən adam. Hafizi-kəlam bax hafizkəlam

  Tam oxu »
 • HAFİZƏ

  ə. yadda saxlama qabiliyyəti; yaddaş

  Tam oxu »
 • HAFİZKƏLAM

  ə. Quranı əzbər bilən adam

  Tam oxu »
 • HAİB

  ə. bax hayib

  Tam oxu »
 • HAİC

  ə. bax hayic

  Tam oxu »
 • HAİL

  HAİL1 ə. bax hayil. HAİL2 ə. bax hayil

  Tam oxu »
 • HAİLƏ

  ə. bax hayilə

  Tam oxu »
 • HAİR

  ə. bax hayir

  Tam oxu »
 • HAİT

  ə. bax hayit

  Tam oxu »
 • HAİZ

  ə. bax hayiz

  Tam oxu »
 • HAKƏZA

  ə. 1) beləcə, bu surətlə; 2) bunun kimi

  Tam oxu »
 • HAKİ

  ə. hekayə edən, nağıl edən, bəhs edən, danışan

  Tam oxu »
 • HAKİM

  ə. 1) məhkəmə sədri; 2) yarışı idarə edən; 3) hökm edən, hökm verən; 4) qubernator, vali. Hakimi-mütləq ölkəni təkbaşına idarə edən; diktator; hakimi-

  Tam oxu »
 • HAKİMANƏ

  ə. və f. hakimə yaraşan surətdə; qəti

  Tam oxu »
 • HAKİMİYYƏT

  ə. hökumət, hakimlik

  Tam oxu »
 • HAL

  ə. 1) vəziyyət; 2) indiki, hazırda olan; 3) dərvişlərə aid keyfiyyət

  Tam oxu »
 • HALA

  ə. bax halən

  Tam oxu »
 • HALAL

  ə. bax həlal

  Tam oxu »
 • HALALZADƏ

  ə. və f. bax həlalzadə

  Tam oxu »
 • HALAT

  ə. «halət» hallar, vəziyyətlər; əhvallar

  Tam oxu »
 • HALƏ

  ə. Ayın ətrafında bəzən görünən işıqlı dairə

  Tam oxu »
 • HALƏN

  ə. 1) indi; 2) hələ, hələ də; 3) hələlik, vaxt varkən

  Tam oxu »
 • HALƏT

  ə. hal, vəziyyət, əhval, keyfiyyət. Haləti-təhsil təhsil(in) vəziyyəti

  Tam oxu »
 • HALİ

  ə. 1) hal; 2) xəbərdar, agah

  Tam oxu »