Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏFAF

  ə. bax iffət

  Tam oxu »
 • ƏFAXİM

  ə. «əfxəm» c. ən böyük olanlar; daha böyük olanlar

  Tam oxu »
 • ƏFAİ

  ə. «əfi» c. əfi ilanlar

  Tam oxu »
 • ƏFAL

  ƏF’AL ə. «fel» c. 1) işlər; 2) fırıldaqlar, feillər; 3) qrammatikada: feillər

  Tam oxu »
 • ƏFALLAH

  ə. Allah bağışlasın! Tanrı saxlasın!

  Tam oxu »
 • ƏFAZİL

  ə. «əfzəl» c. ən fəzilətlilər; daha fəzilətlilər

  Tam oxu »
 • ƏFGAR

  f. yaralı

  Tam oxu »
 • ƏFĞAN

  ə. bax fəğan

  Tam oxu »
 • ƏFXƏM

  ə. ən böyük; daha böyük

  Tam oxu »
 • ƏFİ

  ƏF’İ ə. zəhərli ilan // dişi ilan

  Tam oxu »
 • ƏFİDƏ

  ə. «fuad» c. qəlblər, könüllər

  Tam oxu »
 • ƏFİF

  ƏFİF(Ə) 1) iffətli, namuslu; 2) təmiz, saf

  Tam oxu »
 • ƏFİFƏ

  ƏFİF(Ə) 1) iffətli, namuslu; 2) təmiz, saf

  Tam oxu »
 • ƏFKAR

  ə. «fikir» c. fikirlər, düşüncələr. Əfkari-münəvvərə işıqlı fikirlər; əfkari-ümumiyyə ictimai fikir, ictimai rəy

  Tam oxu »
 • ƏFKƏN

  f. bax fikən

  Tam oxu »
 • ƏFKƏNDƏ

  f. bax fikəndə

  Tam oxu »
 • ƏFQƏR

  ə. ən fağır, ən yoxsul; daha fağır, çox yoxsul

  Tam oxu »
 • ƏFLAK

  ə. «fələk» c. 1) fələklər; 2) t. göy, səma

  Tam oxu »
 • ƏFLATUN

  ə. Platonun ərəbləşdirilmiş adından m. mahir həkim, filosof

  Tam oxu »
 • ƏFLATUNİ

  ƏFLATUNİ1 ə. Əflatun fəlsəfəsinə aid olan. ƏFLATUNİ2 ə. açıq-maviyə çalan (rəng haqqında)

  Tam oxu »
 • ƏFRAD

  ə. «fərd» c. fərdlər

  Tam oxu »
 • ƏFRAXTƏ

  f. yüklə(dil)miş, qaldır(ıl)mış

  Tam oxu »
 • ƏFRAS

  ə. «fərəs» c. atlar

  Tam oxu »
 • ƏFRAZ

  f. qaldıran, yüksəldən, ucaldan

  Tam oxu »
 • ƏFRƏNC

  ə. firəng, avropalı

  Tam oxu »
 • ƏFRƏNCİ

  ə. firəngə, avropalıya aid olan

  Tam oxu »
 • ƏFRUXTƏ

  f. şölələnmiş, parlamış

  Tam oxu »
 • ƏFRUZ

  f. 1) şölələndirən, parladan; 2) yandıran

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏ

  f. 1) nağıl, əsli olmayan hekayət; 2) dillərə düşən vaqiə; dastan

  Tam oxu »
 • ƏFSAR

  f. cilov

  Tam oxu »
 • ƏFSƏH

  ə. ən aydın, ən fəsahətli; daha fəsahətli, çox aydın danışan

  Tam oxu »
 • ƏFSƏR

  f. 1) tac; 2) əklil; 3) bəzəkli papaq

  Tam oxu »
 • ƏFSUN

  f. bax füsun

  Tam oxu »
 • ƏFSUNGƏR

  f. bax əfsunkar

  Tam oxu »
 • ƏFSUNKAR

  f. bax əfsunsaz

  Tam oxu »
 • ƏFSUNNÜMA

  f. 1) ovsunçu, əfsun oxuyan; 2) m. ovsunlayan gözəl

  Tam oxu »
 • ƏFSUNSAZ

  f. bax füsunsaz

  Tam oxu »
 • ƏFSÜRDƏ

  f. bax füsürdə

  Tam oxu »
 • ƏFSÜRDƏDİL

  f. bax füsürdədil

  Tam oxu »
 • ƏFSÜRDƏMƏZAC

  f. və ə. halı pərişan, məzacı pozğun

  Tam oxu »
 • ƏFŞAN

  f. bax fəşan

  Tam oxu »
 • ƏFŞÜRƏ

  f. şirə, cövhər

  Tam oxu »
 • ƏFV

  ə. bağışlama, güzəşt etmə, günahından keçmə. Əfvi-ümumi amnistiya

  Tam oxu »
 • ƏFVAC

  ə. «fövc» c. dəstələr, bölüklər

  Tam oxu »
 • ƏFVAH

  ə. «fəm» c. 1) ağızlar; 2) t. şayiə, söz-söhbət

  Tam oxu »
 • ƏFYUN

  ə. tiryək

  Tam oxu »
 • ƏFZA

  ƏFZA(Y) f. art(ır)an, çoxaldan

  Tam oxu »
 • ƏFZAL

  ə. «fəzl» c. fəzilətlər

  Tam oxu »
 • ƏFZAY

  ƏFZA(Y) f. art(ır)an, çoxaldan

  Tam oxu »
 • ƏFZAYİŞ

  f. artma, çoxalma

  Tam oxu »