Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • DƏHŞƏT

  ə. qorxu, təhlükə, xof

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏTAMİZ

  ə. və f. dəhşət doğuran, qorxunc, dəhşətli

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏTƏNGİZ

  ə. və f. dəhşətə gətirən, qorxudan, qorxunc

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏTNAK

  ə. və f. qorxulu, qorxunc

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏTNÜMUN

  ə. və f. dəhşətli görünən, qorxunc

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏTRƏS

  ə. və f. dəhşət törədən, dəhşətli

  Tam oxu »
 • DƏHÜM

  f. onuncu

  Tam oxu »
 • DƏHYEK

  f. onda bir (kəndlilərin mülkədarlara verdikləri natural vergi)

  Tam oxu »
 • DƏXALƏT

  ə. başqasının işinə qarışma

  Tam oxu »
 • DƏXİL

  ə. 1) kiməsə pənah aparan; 2) yad (adam)

  Tam oxu »
 • DƏXL

  ə. 1) müdaxilə etmə, qarışma; 2) aid olma; aidlik; 3) gəlir, mədaxil, qazanc; 4) dəxil (pul yığılan yeşik, mücrü və s

  Tam oxu »
 • DƏXMƏ

  f. 1) məzar, türbə; 2) daxma

  Tam oxu »
 • DƏKAKİN

  ə. «dükan» c. dükanlar

  Tam oxu »
 • DƏKKƏ

  f. 1) dağ keçisi, vəhşi keçi; 2) səki; 3) tövlə, pəyə

  Tam oxu »
 • DƏQAİQ

  DƏQA(Y)İQ ə. «dəqiqə» c. 1) dəqiqələr; 2) incə işlər, zərif əməllər; dəqiqləşdirmələr

  Tam oxu »
 • DƏQAYİQ

  DƏQA(Y)İQ ə. «dəqiqə» c. 1) dəqiqələr; 2) incə işlər, zərif əməllər; dəqiqləşdirmələr

  Tam oxu »
 • DƏQİQ

  ə. 1) incə, zərif, nazik; 2) sərrast, dürüst

  Tam oxu »
 • DƏQİQƏ

  ə. 1) saatın altmışda bir hissəsi; 2) sadiqlik, vəfalılıq

  Tam oxu »
 • DƏQİQƏSƏNC

  ə. və f. bax dəqiqəşümar

  Tam oxu »
 • DƏQİQƏŞÜMAR

  ə. və f. saatın dəqiqəni göstərən böyük əqrəbi

  Tam oxu »
 • DƏQİQƏŞÜNAS

  ə. və f. incədən incəni seçən, hər şeyin vaxtını bilən

  Tam oxu »
 • DƏQİQİ

  ə. dəqiq şeyə aid olan, dəqiq olan

  Tam oxu »
 • DƏQQ

  ə. vurma, döymə; vurulma, döyülmə

  Tam oxu »
 • DƏQQÜLBAB

  ə. qapını vurma, döymə, tıqqıldatma; qapının döyülməsi

  Tam oxu »
 • DƏLAİL

  ə. «dəlil» c. dəlillər, sübutlar

  Tam oxu »
 • DƏLAL

  ə. naz, işvə, şivə

  Tam oxu »
 • DƏLALƏT

  ə. 1) yol göstərmə, rəhbərlik etmə; 2) sübut

  Tam oxu »
 • DƏLİL

  ə. 1) əsas; özək; 2) dəstavüz, arqument, sübut; 3) nişan, əlamət

  Tam oxu »
 • DƏLQ

  ə. əsasən dərvişlərin geydikləri köhnə və yamaqlı üst geyimi

  Tam oxu »
 • DƏLQPUŞ

  ə. və f. dəlq geymiş

  Tam oxu »
 • DƏLLAK

  ə. bərbər, dəllək

  Tam oxu »
 • DƏLLAKXANƏ

  ə. və f. dəllək dükanı; bərbərxana

  Tam oxu »
 • DƏLLAL

  ə. alıcı ilə satıcı arasında vasitəçilik edən

  Tam oxu »
 • DƏLLALBAZAR

  ə. və əsli a. dəllalların yığışdığı yer

  Tam oxu »
 • DƏLLALİYYƏ

  ə. dəllallara verilən haqq, dəllal haqqı

  Tam oxu »
 • DƏLV

  ə. 1) vedrə, satıl, dolça; 2) İran şəmsi təqviminin 11-ci ayı (22 fevral-22 mart)

  Tam oxu »
 • DƏM

  DƏM1 f. 1) nəfəs çəkmə, nəfəs; 2) zaman, an; 3) ah. Dəmi-sərd dərin ah. DƏM2 ə. qan. DƏM3 ə. söhbət. DƏM’ ə

  Tam oxu »
 • DƏM-DƏM

  f. 1) dəqiqəbədəqiqə, anbaan; 2) xoşnəfəs, nəfəsi təsirli olan

  Tam oxu »
 • DƏM-DƏSTGAH

  f. bax dəmü dəstgah

  Tam oxu »
 • DƏMADƏM

  f. bax dəmbədəm

  Tam oxu »
 • DƏMBƏDƏM

  f. anbaan, zaman-zaman

  Tam oxu »
 • DƏMBƏSTƏ

  f. ağzı bağlı; sakit, dinməz

  Tam oxu »
 • DƏMDƏMƏ

  ə. hiddətli söz söyləmə

  Tam oxu »
 • DƏMƏVİ

  ə. 1) qana məxsus olan; 2) qanlı (döyüş, hadisə və s.); 3) m. diribaş

  Tam oxu »
 • DƏMGUN

  ə. və f. qan kimi, qan rəngində

  Tam oxu »
 • DƏMGÜZAR

  f. vaxt keçirən

  Tam oxu »
 • DƏMXANƏ

  f. «nəfəs evi» ev, mənzil

  Tam oxu »
 • DƏMİ

  DƏMİ f. bir an. DƏM’İ ə. göz yaşına aid olan

  Tam oxu »
 • DƏMİDƏ

  f. yetişmiş, gənc, cavan

  Tam oxu »
 • DƏMİN

  f. bir anda

  Tam oxu »