Klişe

kitab nəşrindən götürülmüş ifadələrin pejorativ mənada işlədilməsi. Bunları bəzən streotip ifadələr də adlandırırlar.
Kino/video materiallarının tərcüməsi
Koqnitiv dilçilik

Digər lüğətlərdə