KOBUDLAŞDIRMA

Kobudlaşdırmaq”dan f.is.
KOBUDLAŞDIRILMAQ
KOBUDLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə