KOBUDLAŞDIRMAQ

bax qabalaşdırmaq.
KOBUDLAŞDIRMA
KOBUDLAŞMA

Digər lüğətlərdə