KOKAİNÇƏKƏN

is. Kokain çəkən adam, kokain düşkünü.
KOKAİN
KOKAİNÇİ

Digər lüğətlərdə