KOKSLAŞDIRILMAQ

məch. Koksa çevrilmək (daş kömür, torf və s.).
KOKSLAŞDIRILMA
KOKSLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə