Konsistent sürtkü yağları, plastik sürtkü yağları

üzərinə düşən yükün qiymətindən asılı olaraq, maye və ya bərk madəyə məxsus xasələr göstərən sürtkü materiaları K.s.y. neftdən alınan yağlara, adətən 10-20 % qatılaşdırıcı bərk madə və müvafiq aşqar qatılmaqla hazırlanır.
Kondensator
Konsorsium