KRANÇI

is. Kranda işləyən, kranı idarə edən işçi (bax kran2). Krançı qız.
KRANCIQ
KRANÇILIQ

Digər lüğətlərdə