KREMASİYA

[əsli lat. ] Meyitlərin xüsusi sobalarda yandırılması; dəfn növlərindən biri.
KREM
KREML

Digər lüğətlərdə