KRİSTALLAŞDIRILMA

Kristallaşdırılmaq” dan f.is.
KRİSTÁL
KRİSTALLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə