KRİSTALLAŞDIRMA

Kristallaşdırmaq”dan f.is. Kristallaşdırma cihazı.
KRİSTALLAŞDIRILMAQ
KRİSTALLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə