KULUF

Divarın, hasarın altından su axmaq üçün açılan deşik, dəlik.

Qurbani istədi su kulufundan başını çıxartsın, birdən başı keçdi tülkü tələsinə, çalışıb birtəhər başını tələdən çıxartdı, girdi bağa. (“Qurbani”)

KUH FARS
KUMA

Digər lüğətlərdə