KULUF₂

is. dan. Tənə, sərki.
□ Kuluf vurmaq – bax kuluflamaq.
KULUF₁
KULUFLAMA

Digər lüğətlərdə