KVARSLI

sif. Tərkibində kvars olan, kvarsla qatışığı olan. Kvarslı şüşə. Kvarslı qum.
KVARS
KVÁRTA

Digər lüğətlərdə