KVİNTA

[ lat. quinta]
1. mus. Diatonik qammada beşinci pillə.
// Həmin pillə ilə birinci pillə arasındakı interval.
2. Bəzi musiqi alətlərində ən yüksək sim.
KVASÇI
KVİNTET

Digər lüğətlərdə