LÜLƏLƏMƏK

f. Düz şeyi yuvarladaraq lülə şəklinə salmaq. Kağızı lülələmək. Kilimi lülələmək. Müşəmbəni lülələmək.
// Eşmək.
O, körüyün yanından maxorka qutusunu götürdü, bir parça qəzet kağızını lülələyib, maxorkanı içinə doldurdu. M.S.Ordubadi.
[Mehrəli] gözlüyün uclarını qulaqlarına keçirdi, sonra tütün qutusunu çıxardıb, iri bir papiros lülələdi… Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LÜLƏLƏMƏK bükmək
LÜLƏLƏMƏ
LÜLƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə