LÜLƏLƏNMƏK


1. qayıd. Lülə şəklinə düşmək, burulub lülə halına gəlmək, lülə olmaq.
Həmişəyev … dərindən nəfəs alıb dikələn kimi layihə öz-özünə bükülüb lülələndi… B.Bayramov.

2. məch. Lülə şəklinə salınmaq, lülə halına gətirilmək.
Qarabağ vəziri … irəli çıxdı, lülələnib şal qurşağına qoyulmuş tirmə kağızı açdı… Çəmənzəminli.

LÜLƏLƏNMƏ
LÜLƏLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə