LÜMPEN-PROLETARİAT

[ alm. ] Kapitalizm cəmiyyətində: sinfi simasını itirmiş adamlardan ibarət təbəqə (səfillər, avaralar, dilənçilər, oğrular və s.).
LÜMLÜT
LÜSTR

Digər lüğətlərdə