LÜT-MÜT

sif. dan.
1. Tamamilə lüt, çılpaq, lüt-üryan.
2. məc. top. Yoxsul, kasıb, səfil. Oxuyandan sonra bir qədər fikir edin.
Ey mənim yolçu, dilənçi, lüt-müt qardaşlarım! C.Məmmədquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LÜT-MÜT lüt-müt bax yoxsul
LÜT-MADƏRZAD
LÜT-ÜRYAN

Digər lüğətlərdə