LÜT-MADƏRZAD

sif.zərf bax lümlüt.
LÜT-ƏTCƏ
LÜT-MÜT

Digər lüğətlərdə