LÜTCƏ

bax lüt 1-ci mənada. Lütcə uşaq.
LÜT-ÜRYAN
LÜTERAN

Digər lüğətlərdə