LAĞÇI

is. Rişxəndçi, istehzaçı, adam ələ salan, lağ etməyi sevən adam.
LAĞCILLIQ
LAĞÇILIQ

Digər lüğətlərdə