LAĞÇILIQ

is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik.
LAĞÇI
LAĞIM

Digər lüğətlərdə