LAĞIRTI

bax laqqırtı.
…O heç gözlənmədən bu və ya digər qapını açıb girər, saatlarla min cür boş-boş əhvalatlardan danışıb lağırtı vurar. M.İbrahimov.

LAĞIMÇILIQ
LAĞLAĞI₁

Digər lüğətlərdə