LAĞAN

is. məh. İtə xörək verilən qab.
LAĞ-LOĞAZ
LAĞBAZ

Digər lüğətlərdə