LAĞCIL

bax lağçı. Lağcıl adam.
LAĞBAZ
LAĞCILLIQ

Digər lüğətlərdə