LAHÖVL

ə. Quranda həmin sözlə başlayan bir ayənin adından Qüdrət (qüvvət) yoxdur.

LAHİM
LAHUT