LAHUTMƏNZƏR

ə. ilahi görünüşlü, nurani görkəmli, gözəl mənzərəli.

LAHUTİ
LAİB