LALƏÜZAR

f. və ə. lalə yanaqlı, üzü lalə kimi qəşəng.

LALƏRÜXSAR
LALƏVƏR