LAPAR-LAPAR

sif.
1. Parça-parça; xallar, ləkələr şəklində. Lapar-lapar qızartı. Laparlapar güllü parça.
– Dəvə gedir, ayaq izi qumsallıqda lapar-lapar; Buz qütbündə addımlasa nəfəsindən buzlaq qopar. X.Rza.

2. Sakit havada iri parçalar şəklində (yağan) qar haqqında. Lapar-lapar qar yağır.
LAPAN
LAPCA

Digər lüğətlərdə